کشتار در بارسلون –

کشتار بی رحمانه دهها نفر و مجروح شدن صدها گردشگر و شهروند اسپانیایی در شهر بارسلون توسط تروریسم اسلامی ”داعش“، بار دیگر نفس در سینه میلیونها انسان در سراسر جهان را حبس کرد. قتل عام مردم بیگناهی که کمترین نقشی در جنگ و خشونت عنان گسیخته تروریست های اسلامی و دولتی ندارند، إیجاد وحشت و هراس در سوخت و ساز زندگی عادی مردم، بار دیگر جهانی را شوکه و مرعوب کرد. عملیاتی که عادی ترین مردم عادی را قربانی سبعیت خود کرد، بار دیگر چهره کثیف، جنایی و ضدبشری تروریسم اسلامی را در مقابل چشم همگان گذاشت.

این جنون در آدمکشی و دور باطل ماشین کشتار جمعی که از موصل و حلب و بن غازی و کابل و نیجریه تا بروکسل و لندن و پاریس و بارسلون و برلین را به خون کشیده است، این عقبگرد عظیم که به جهان ما تحمیل شده و بشریت را در مقابل انقلاب از پایین و تغییر اساسی و رادیکال در وضع موجود، خلع سلاح کرده است، چیزی جز نتیجه بلاواسطه رقابت بین قدرت های جهانی از آمریکا تا اروپا و روسیه، در خاورمیانه نیست.

کیست که نداند هر روز و هر لحظه انواع و اقسام بربرهای مسلح به امکانات و پول و اسلحه توسط همین نیروها و متحدین آنها در لباس داعش و حشد شعبی و بوکوحرام با پرچم اسلام سنی و شیعی در منطقه ساخته پرداخته می شوند؟! تک تک این باندهای تروریستی اهرم فشار و ابزار دول ارتجاعی در منطقه مانند ایران و عربستان و ترکیه در جنگ قدرت بر سر نقش شان در خاورمیانه اند. جریاناتی که قرار است وظیفه ارتش و حملات نظامی دولتها را در حل و فصل کشمکشها به عهده بگیرند. مافیای رسانه های دول غربی حملات تروریسم اسلامی در قلب اروپا را جنگ دنیای وحشی خاورمیانه علیه جهان متمدن غرب می نامند. دروغ می گویند؛ این تبلیغات، واقعیات و منافع طراحان حمام های خون و چرکی را توضیح نمیدهند که هر روز از خاورمیانه تا قلب پایتخت های کشورهای اروپایی براه انداخته اند. اوضاع سیاه امروز محصول جنگ ”جهان متمدن“ برای تقسیم قدرت مابین قدرت های جهانی است؛ جنگی که کثافاتی از جنس خود همچون تروریسم اسلامی داعش و القاعده و اسلام سیاسی را تولید کرده است. گانگسترهایی که محصول تخاصمات جنگ سرد و به قیمت تخریب خاورمیانه اند؛ این منطق توحشی است که در خاورمیانه با پول و اسلحه و حمایت بی دریغ دول غربی و بخصوص آمریکا، در جدال قدرت بین سروران متمدن جهان و در  مقابل تحرکات انقلابی از پایین شکل داده شده است. منطق توحشی که  خیل نهادها و شخصیت های مذهبی از جناب روحانی و خامنه ای در ایران تا اسقف اعظم های سراسر جهان، تا انواع و اقسام دستجات قومی که با پول و سرمایه خود غرب و قدرت های حاکم  ارتزاق میکنند و کینه و نفرت قومی و مذهبی  تولید میکنند.

اگر نسلکشی های رواندا و دارفور و انفال کردستان عراق و صبرا شتیلا و فرمان جهاد خمینی علیه انقلاب ۵۷ یا قتل عام در موصل و حلب و بن غازی و … ”پنهان“ بوده اند، اگر این نسلکشی ها به کمک میدیای غرب تنها تصویری از یک واقعه گذرا بر روی صفحه تلویزیون ها در ته ذهن مردم اروپا بجا گذاشته اند، اما امروز این خود شهروندان انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی و آلمانی هستند که در ناف اروپا علنا سلاخی می شوند؛

امروز این تروریسم و تخریب تنها در محدوده خاورمیانه باقی نمانده است؛ نتوانستند جنگ قدرت شان را تنها به قیمت ایستادن آمریکا بر سکوی ریاست جهان و تخریب خطه خاورمیانه محدود کنند. شرکای تروریست محلی از جنس خود قدرت های جهانی مدتهاست که سهم می خواهند. و این منجلابی است که پیروزی غرب در جنگ سرد برای بشریت به ارمغان آورده است.

مقابله با تروریسم اسلامی نه کار مولدین آن در میان دول غربی است و نه امر طرفدران اسلام پاستوریزه در ایران و عربستان سعودی، است.

پایان دادن به این تروریسم تنها بر دوش همبستگی و اعتراض رادیکال بشریت آزادیخواه و اومانیست قرار گرفته است. بازگو کردن واقعیات و افشاء کردن عوامفریبی دول غربی که خود منشاء اصلی در بازتولید تروریسم و اشاعه ناامنی به جوامع بشری اند، گام اول در خشکاندن ریشه های تروریسم و بازگرداندن امنیت به جوامع انسانی است.